Links
Editorial

Pesticider i grundvandet

Det seneste år har været et mareridt for flere vandforsyninger. Det ene nye pesticid efter det andet er dukket op i indvindingsboringerne, ofte i koncentrationer over grænseværdien. Mange forsyninger må se vigtige kildepladser ramt af pesticider, og når de går ud og borer efter rent vand andre steder, er der ingen garanti for, at det faktisk er rent. Brancheorganisationen DANVA forudser dyrere dri…
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magazine
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
See movies
Se film