I GANG PÅ TRODS AF CORONA

08/12-2020

Går det godt på hjemmekontoret? Eller hører du til de heldige, der kan tage på arbejde, ud på tilsyn – eller måske endda til noget så eksotisk som et fysisk møde?

2020 vil gå over i historien som aflysningernes år. Råstofårsmødet, hvor vi plejer at mødes med branchen og få vendt stort og småt på kryds og tværs, måtte aflyses. Jordforureningsårsmødet, som er regionernes eget samlingspunkt, blev også aflyst. Vi håber at kunne holde begge årsmøder i september 2021. Videncenteret har dog haft held til at holde ikke mindre end tre fysiske kurser i sommerhalvåret, men nu er der lukket ned. Vi har fået brev fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at forsamlingsforbuddet på 10 personer også gælder efteruddannelse, og derfor må vi indtil videre klare os med det, der kan holdes online.

Til gengæld er der ikke meget aflysning over regionernes indsats på jordforureningsområdet. Regionerne er funktionsdygtige og har fuld gang i den offentlige indsats med både undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Det er ikke alt, der bare glider let, men udfordringerne bliver taget op og løst.

Også samarbejdet kører på skinner – senest har regionerne landet et EU-udbud af pesticidanalyser og udsendt et nyt EU-udbud, som handler om undersøgelser af overfladevand. Det bliver spændende at få aftalerne på plads i foråret, og det bliver interessant at se resultaterne af undersøgelserne, som begynder at komme ind i løbet af 2021. Vi luner os ved, at indsatsen er med til at holde samfundsøkonomien i gang.

Råstofområdet ligger heller ikke stille. Både tilladelser og tilsyn kan klares med afstand og god hygiejne, og de nye råstofplaner er godt på vej. Her har forsamlingsforbud været en udfordring i forhold til de borgermøder, regionerne gerne vil holde – men flere steder har det været en anledning til at afprøve nye digitale platforme, som endda har givet mulighed for at komme bredere ud med debatten.

Digitale muligheder har også været løsningen for regionernes GIS og it-erfagrupper, som netop har afholdt deres årlige Regitse-møde som et virtuelt møde. Her præsenterede it-kyndige medarbejdere fra Miljøstyrelsen deres JUMP-model, og der blev blev digitale afstemninger og Padlets til online opsamling af kommentarer. Mødet gav god inspiration til det fremtidige arbejde med komplekse it-projekter i regionerne, og samtidig fik vi afprøvet et nyt mødekoncept med stor succes.

Vi savner at ses – det er der ingen tvivl om. I løbet af 2021 bliver der forhåbentlig løsnet op for forsamlingsforbud og restriktioner, så vi igen kan give nyt liv til erfaringsudveksling, idégenerering og udviklingsprojekter og til at mødes i vores netværk. Indtil det sker, kan vi glæde os over, at vi trods alt lever i det 21. århundrede, hvor vi har digitale værktøjer til rådighed og kan løse mange af vores opgaver på distancen.

Pas på jer selv og hinanden, til vi ses.