ATV Jord og Grundvands Hæderspris 2022

11/03-2022

ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderspris, professor Poul Harremöes in memoriam, blev den 8. marts 2022 tildelt chefkonsulent, geokemiker Lærke Thorling, GEUS, i anerkendelse af en mangeårig, dedikeret og meget faglig indsats med grundvandsovervågningen i Danmark.

Lærke Thorlings utrættelige arbejde med grundvandsovervågning er et fagligt anker i vores alles løbende overblik over grundvandets tilstand for også i fremtiden at kunne sikre Danmarks befolkning drikkevand af god kvalitet.

Hædersprisen er på kr. 25.000 og uddeles hvert andet år.

Hædersprisen blev uddelt på ATV Jord og Grundvands 38. Vintermøde i Vingsted, hvor flere end 300 centrale aktører og fagpersoner inden for jord- og grundvandsområdet var samlet for at udveksle erfaringer og ny viden.

Foto af prismodtager med formanden for ATV Jord og Grundvands bestyrelse, Katerina Tsitonaki.

Oplysninger om ATV-Fonden for Jord og Grundvand:

ATV-Fonden for Jord og Grundvand er en ledende organisation indenfor jord- og grundvandsområdet i Danmark.

Fonden er almennyttig, non-profit og arbejder aktivt med at formidle forsknings- og udviklingsresultater samt praktiske erfaringer via afholdelse af 8-10 heldagsmøder/konferencer om relevante emner samt en årlig 2-dages konference i Vingsted. Læs mere om organisationen på www. atv-jord-grundvand.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fondens formand:

Katerina Tsitonaki

Fagchef, civilingeniør, ph.d.

WSP Danmark

E-mail: aikaterini.tsitonaki@wsp.com

Tlf: 51 32 35 23