Pesticiddatabasen skal bruges med forbehold!
Den planlægges opdateret med ny viden.

Filtre:

PESTICIDDATABASEN

Pesticiddatabasen blev etableret i 2007 i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning for Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, Videncenter for Jordforurening og NIRAS. Det faglige grundlag for databasen er beskrevet i ”Pesticidtruslen mod grundvandet fra pesticidpunktkilder på oplandsskala”, Miljøprojekt nr. 1152 fra 2007. I 2012 har Orbicon A/S foretaget en udvidelse og opdatering af databasen for Videncenter for Jordforurening på baggrund af det samme faglige grundlag.

God fornøjelse