Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 3 / 2021):

Grundvandet skal beskyttes bedre

Indsatsen mod pesticider i grundvand og drikkevand de seneste 25 år har været utilstrækkelig. Da pesticider begyndte at dukke op i grundvandet i 1990'erne, blev godkendelsesordningen strammet, stoffer blev forbudt, og nye stoffer kom ind i boringskontrol og overvågningsprogrammer. Den øvelse er blevet gentaget flere gange siden, men i dag finder vi fortsat flere og flere pesticider i grundvand og drikkevand, hver gang vi udvider analysepakkerne. Vi må erkende, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig.

 

I Danmark er vandforsyningen baseret på rent grundvand, som pumpes op decentralt af et tusindtal af små og store vandforsyninger. Med en simpel vandbehandling bliver grundvandet til fremragende drikkevand – rent kildevand lige fra vandhanen. Den model er nu truet af forurening. Stadig flere steder kæmper vandværkerne med forurening, der rejser spørgsmål om fortynding, rensning og eftersøgning efter nye, rene ressourcer.

 

I august skrev de to vandværksforeninger, DANVA og Danske Vandværker, sammen med Danmarks Naturfredningsforening til statsministeren, miljøministeren, Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og formændene for Folketingets partier, at der er akut behov for en samlet plan til sikring af vores drikkevand. Anledningen er de stadig flere og flere fund af pesticider i grundvandet de seneste år. De tre foreninger peger på grundvandsparker, hvor der dyrkes rent drikkevand, som løsningen.

 

Grundvandsparker kan være et godt instrument til at sikre, at pesticider eller andre forurenende stoffer ikke fremadrettet spildes eller bruges på måder, der kan føre til grundvandsforurening. Fremadrettet forebyggelse gør det imidlertid ikke alene. Skal grundvandet være rent, kræver det indsats over for alle forureningskilder.

 

De seneste år har regionerne fokuseret indsatsen mod jordforurening mere og mere mod pesticidforureninger. Det er ikke blot nedgravede og deponerede dunke og pesticidrester, der truer grundvandet – det er høj grad også spild fra mange års håndtering, påfyldning og tømning på ubefæstede gårdspladser, vaske- og fyldepladser. Opgaven er desværre langt større end ventet, og indsatsen sker i konkurrence med regionernes øvrige opgaver med at beskytte grundvandet mod forurening. Derfor foreslår Danske Regioner, at der fremover afsættes yderligere 100 mio. kr. om året på finansloven til regionernes arbejde med pesticidpunktkilder. Det vil svare til en tredobling af indsatsen i 2020 og kan være med til at beskytte fremtidens forsyning med drikkevand.

 

 

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.