Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 2 / 2021):

Videncenteret fylder 25 år

I 1996 fik amterne ansvaret for jordforureningsopgaven og skulle herefter selv prioritere den offentlige indsats over for jordforurening. Et led i den nye ordning var en forpligtelse til vidensopsamling, og til det formål blev Amternes Depotenhed etableret 1. juli 1996. Enheden skiftede snart navn til Amternes Videncenter for Jordforurening, og ved strukturreformen i 2007 til Videncenter for Jordforurening. En udvidelse af opgaveporteføljen med råstofområdet gav i 2014 anledning til endnu et navneskift til Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer.

Vi har valgt at bruge anledningen til at fortælle historien om de 25 år, der er gået. Det kan vi imidlertid ikke gøre uden at også at fortælle den store historie, som videncenteret gennem sit virke har skrevet sig ind i. Amternes Depotenhed kom til verden på ryggen af en bølge af stadig voksende miljøbevidsthed, som siden begyndelsen af 1970’erne havde givet myndighederne mange nye opgaver – iblandt dem var arbejdet med jordforurening.

Jordforureningsopgaven har sine rødder i store ”kemikalieaffaldsdepoter” som Cheminovas deponering i klitterne ved Høfde 42 og Grindstedværkets deponering i gruberne i Kærgård Plantage. Efterhånden som myndighederne undersøgte sagerne nærmere, voksede problemets omfang, og i dag er der kortlagt flere end 38.000 lokaliteter, som enten er forurenede, eller hvor der er mistanke om forurening.

Med det voksende antal affaldsdepoter, som de kaldtes tilbage i 1990’erne, var der brug for at få nye øjne, og ikke mindst flere hænder, på opgaven. Det var baggrunden for, at amterne fik ansvaret for opgaven i 1996, og dermed også for etableringen af Depotenheden, der skulle foretage en systematisk vidensopsamling og -bearbejdning i forhold til amtskommunernes driftsopgaver samt udbud- og kontraktstyring.

Det skulle vise sig at være en rigtig god idé. I de 25 år, der er gået, har vi ikke bare lært virkelig meget om jordforurening. Hele arbejdet med jordforurening er blevet strømlinet og professionaliseret i en løbende dialog mellem de mange aktører på området, og her har Videncenteret spillet en vigtig rolle. Engagement i miljøet er dog stadig en drivende kraft, ikke bare i Videncenter for Miljø og Ressourcer, men også, i mindst lige så høj grad, hos fagmedarbejdere i regionerne og vores mange samarbejdspartnere.

Efter en lang periode med vigende politisk interesse har vi de seneste år igen oplevet interesse for regionernes arbejde på jordforureningsområdet, ikke mindst i forhold til de stadig flere pesticider, der bliver fundet i grundvandet. Der er på sin vis også noget smukt i, at regionerne her i 25-året har fået penge til at gå i gang med at rense op på de generationsforureninger, som for mange år siden var med til at sætte arbejdet med jordforurening i gang.

Når man har eksisteret et kvart århundrede, har man lov til at fejre sig selv. Det gør vi med en reception på Dampfærgevej

fredag den 27. august 2021 kl. 15-17.

Her præsenterer vi også vores nye bog, ”Fra ungdomsoprør til videncenter”, som fortæller historien.

Vi glæder os til at se kolleger og samarbejdspartnere til en eftermiddag med blandt andet jordforurening, råstoffer og miljøhistorie i centrum.

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.