Kontakt

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Hus

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

Tlf.: 35 29 81 00

E-mail: mail@miljoeogressourcer.dk

EAN: 5798 0000 16477

CVR.NR.: 55 83 22 18

 

Enhedsleder

Bente Villumsen

T 23 99 23 72

E bvi@regioner.dk

 

Medarbejdere

Kit Jespersen

T 91 16 92 63

E kij@regioner.dk

 

Christian Andersen

T 40 22 30 17

E can@regioner.dk

 

Kurt Møller

T 61 24 25 76

E kum@regioner.dk

 

Mads Leerbech Jensen

T 30 23 00 16

E mdj@regioner.dk

 

Julie Kofoed

T 20 42 50 77

E jko@regioner.dk