Kontakt

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Hus

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

Tlf.: 35 29 81 00

E-mail: mail@miljoeogressourcer.dk

EAN: 5798 0000 16477

CVR.NR.: 55 83 22 18

 

Enhedsleder

Bente Villumsen

T 35 29 81 83

E bvi@regioner.dk

 

Medarbejdere

Kit Jespersen

T 35 29 81 85

E kij@regioner.dk

 

Christian Andersen

T 35 29 81 75

E can@regioner.dk

 

Kurt Møller

T 35 29 84 22

E kum@regioner.dk

 

Nanna Isbak Thomsen

T 35 29 83 19

E nit@regioner.dk

 

Mads Leerbech Jensen

T 35 29 81 58

E mdj@regioner.dk