Kursus i undersøgelse af forureninger med chlorerede opløsningsmidler (DNAPL)

5.6.2007 - 17.5.2007

Arr: Videncenter for Jordforurening
Sted: Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Invitation og program udsendt via kontaktgruppen: http://www.wegeberg.dk Deadline for tilmelding er mandag 26. marts - for yderligere information kontakt [email protected]