Links
Leder

Forebyggelse og samarbejde

Regionernes redegørelse for indsatsen mod jordforurening i 2017 er nu klar. For regionerne er det en højt prioriteret opgave at forebygge risikoen for forurening af vandmiljøet og beskyttelse af menneskers sundhed. I 2017 foretog regionerne 1.420 indledende forureningsundersøgelser, 335 videregående undersøgelser og 95 oprensninger.  Indsatsen var med til at beskytte 162 mio. kubikmeter grundvand,…
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magasin
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
Se film
Se film