Links
Leder

§ 8

    Dansk Byggeri har meldt ud via forum for regelforenkling, at de ønsker en hurtigere sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde – de såkaldte § 8-tilladelser. Regeringen har imødekommet byggeriets ønske ved at foreslå, at opgaven samles hos regionerne. Regeringens argument er, at hvis det alene er regionerne, der står for disse tilladelser, så opnås der en væsentligt kortere sagsbehandli…
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magasin
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
Se film
Se film