Om VMR

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer støtter regionerne i varetagelsen af deres opgaver på jord-, grundvand- og råstofområdet

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet.

Formål
Vores opgave er at gøre viden tilgængelig og praktisk anvendelig, og vi udarbejder bl.a. rapporter og laver kurser og temamøder for regionernes medarbejdere.

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer er det forum, hvor de fem regioner kan udveksle erfaringer og arbejde frem mod ensartede løsninger.

Samarbejdspartnere
Vores viden og netværk er tilgængelig for alle, og vi samarbejder bredt med blandt andre

  • Styrelser
  • Kommuner
  • Rådgivere
  • Entreprenører
  • Virksomheder
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Interessevaretagere