GrundRisk

Hvad er GrundRisk?

GrundRisk er et støtteværktøj til risikovurdering af forurenede grundes påvirkning af grundvandet. GrundRisk anvendes af regioner og rådgivere i forbindelse med regionernes undersøgelser. 

Værktøjet kan også understøtte vurderinger i forbindelse med private forureningssager (frivillige undersøgelser), og regionerne opfordrer til, at værktøjet også anvendes i denne forbindelse. 

Vær opmærksom på, at man ved påbudssager skal kontakte den relevante kommune for at få vejledning om, hvilket risikovurderingsværktøj der skal anvendes. 

Brugere fra regionerne (eller med regionsadgang) vil ved anvendelse af GrundRisk Risikovurdering have adgang til oplysninger om kortlagte lokaliteter, mens øvrige brugere vil møde en ”tom skal” uden eksisterende lokaliteter og tilhørende parametre. 

GrundRisk kan tilgås her.

Hvordan får man adgang til den ”tomme skal”?

Som rådgiver eller anden aktør, der arbejder på fx private undersøgelser, har man mulighed for at få adgang til GrundRisks ”tomme skal”. 

For at få adgang skal man kontakte Julie Kofoed fra Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer på: [email protected]. I mailens emnefelt angives ”GrundRisk – adgang til den tomme skal”

Ved adgang til GrundRisks "tomme skal" oprettes der for hver virksomhed en brugerstyring. Dermed har virksomheden mulighed for at oprette flere brugere. Vi beder om at man maksimalt opretter 5 brugere pr. virksomhed/organisation.

OBS! Vi er p.t. bekendt med at brugere fra forskellige organisationer kan se hinandens beregninger i GrundRisks "tomme skal". Indtil problemet er løst anbefaler vi at man 1) Navngiver sine beregninger med rådgivernavn eller kommune, samt at der ikke skrives lokalitetsadresser eller lignende i navnet. 2) At man undgår at slette beregninger i GrundRisks "tomme skal", da man kan komme til at slette andre brugeres beregninger.

OBS! Som standard slettes beregninger i GrundRisk efter 90 dage.