Branchebeskrivelser

Branche-
beskrivelse
Erfarings-
opsamlinger
FaktaarkPFASBeslutnings-
støtteværktøjer
for pesticid-
brancher
V1
Kortlægningsark
Stofdatablade
Apoteker
Asfaltfabrikker
Autolakererier
Autoværksteder
Benzinanlæg
Beton- og cementvarefabrikker
Brandøvelsespladser
Elektronikindustri
Elværker
Farmaceutisk industri
Farve- og lakfabrikker
Fotografisk industri og fotolaboratorier
Frugt- og bæravl
Fyld- og lossepladser
Galvaniserings-, forniklings- og forkromningsvirksomheder
Gartnerier
Garverier
Glasfiberindustri
Kemisk industri
Korn- og foderstofvirksomhed
Landbrug
Malingsindustri
Maskinstationer
Maskinværksteder og maskinfabrikker
Materielgårde
Metalforarbejdning
Metaliseringsvirksomheder
Metalstøberier
Minkfarme
Oliedepoter
Oparbejdning/destruktion af kemikalier
Pap- og papirindustri
Planteskoler
Plastvirksomheder (og gummi)
Produkthandler
Renserier
Sæbe-, vaskemiddel- og rengøringsfremstilling
Skovbrug
Skydebaner
Slambede
Smedeværksteder
Sukkerfabrikker
Tæppeindustri
Teglværker
Tekstil- og læderindustri
Tjærepladser
Transformerstationer
Træ- og møbelindustri
Træimprægnering
Trykkerier
Varmeværker
Vaskehaller

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/udgivelser/branchebeskrivelser

Tilgængelighedserklæring