Kontakt

Regionernes Videncenter
for Miljø og Ressourcer

Regionernes Hus
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T 35 29 81 00
E [email protected]

EAN: 5798 0000 16477
CVR.NR.: 55 83 22 18

 

Enhedsleder

Bente Villumsen
23 99 23 72
E [email protected]

Medarbejdere

Kit Jespersen
T 91 16 92 63
E [email protected]

Christian Andersen
T 40 22 30 17
E [email protected]

Kurt Møller
T 61 24 25 76
E [email protected]

Mads Leerbech Jensen
T 30 23 00 16
E [email protected]

Julie Kofoed
T 20 42 50 77
E [email protected]