Billede
20. juni 2024
Af: Julie Kofoed, VMR

Så kom den længe ventede PFAS-handlingsplan

Den 30. maj 2024 sidst på eftermiddagen kom Miljøministeriet med den glædelige nyhed, at der var indgået en aftale om en PFAS-handlingsplan for 2024-2027 med alle Folketingets partier.

Miljøministeriets hjemmeside kan man læse mere om planens indhold, men i store træk kan planen opsummeres som følger:

 • Der er afsat i alt 404 mio. kr. til planen i årene 2024-2027 - heraf kommer 210 mio. kr. fra udmøntningen af det grønne råderum.
 • Der indføres et forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler
 • Der afsættes 100 mio. kr. til rensning af jord for PFAS - altså regionernes opgave
 • Der afsættes 110 mio. kr. til oprensning af PFAS i drikkevand
 • Der skal ske en øget kontrol af produkter, blandt andet med onlinehandel og i fysiske butikker
 • Der skal ske en styrket overvågning af PFAS i vandmiljøet, i fødevarer og med fødevareproducerende dyr
 • Der skal etableres partnerskaber med erhvervslivet om udfasning af PFAS
 • Der skal sikres målrettet information til borgerne med letforståelige råd og vejledning
 • Der skal sikres viden om PFAS-niveauerne i den danske befolkning
 • Der skal ske en rådgivning af kommuner og vandforsyningsselskaber om PFAS
 • Der skal forsats arbejdes for et generelt forbud mod PFAS i hele EU.

Et samlet Folketing står bag PFAS-handlingsplanen, som løber frem til og med 2027. Efter 2027 skal der tages stilling til fremadrettede indsatser mod PFAS-forurening.

I Danske Regioner hilser man den nye PFAS-handlingsplan velkommen. De ting, der er med i planen, og de tiltag der allerede er igangsat, ligger fint i tråd med de anbefalinger til handlingsplanen, som Danske Regioner udgav i juni 2023

Særligt glædeligt er det, at der med handlingsplanen også er kommet politisk fokus på de udfordringer, som branchen oplever med bortskaffelse af PFAS-forurenet jord. Det er noget, vi i regionerne længe har drøftet med de øvrige myndigheder. 

GDPR