Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis

13.5.2009 -

Arr: Videncenter for Jordforurening
Sted: GEO, Maglebjergvej 1, 2800 Kgs Lyngby
Der demonstreres forskellige boreteknikker lige fra det almindelige til det mere eksotiske. Der demonstreres filtersætning, pejling og prøveudtagning både af jord, poreluft, luft og grundvand.
GDPR