Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis

13.5.2009 -

Arr: Videncenter for Jordforurening
Sted: GEO, Maglebjergvej 1, 2800 Kgs Lyngby
Der demonstreres forskellige boreteknikker lige fra det almindelige til det mere eksotiske. Der demonstreres filtersætning, pejling og prøveudtagning både af jord, poreluft, luft og grundvand.