Opstilling af opreningskriterier ved grundvandsforurening - Temadag

31.3.2011 -

Arr: Videncenter for Jordforurening
Sted: Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 Købehavn
Temadagen baserer sig på et TUP-projekt i Region Syddanmark af samme navn. Temadagen vil behandle hvorledes et kvalitetskrav i et nedstrøms beliggende kontrolpunkt kan oversættes til oprensningskrav for et kildeområde.
GDPR