Studietur til Holland

9.5.2011 - 11.5.2011

Arr: Videncenter for Jordforurening
Sted: Haag, Holland
Målgruppen er primært chefer og lederer samt evt. team koordinatorer og senior projektlederer. Vores værter er den hollandske Miljøstyrelse (VROM) og foreningen for de hollandske regioner (IPO). Turen finder sted 9. maj fra mandag dag aften til 11. maj onsdag aften. Hver region kan deltage med tre personer. Overskydende pladser fordeles de efter lodtrækning. Miljøstyrelsen er også inviteret med. Fokus på studieturen vil primært være på opbygningen af den hollandske lovgivning og den administrative arbejdsdeling vedr. jordforurening. Der vil blive behandlet emner såsom strategi overfor grundvandsbeskyttelse, risikobaseret prioritering, hensynet til recipienter, jordressourcen i bredere forstand, betydningen af forskning, udvikling og videndeling. Det endelige program fastlægges i starten af det nye år.
GDPR