Temadag om sammenspil mellem jordforureningsopgaven og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

11.4.2012 -

Arr: Videncenter for Jordforurening
Sted: Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 Købehavn
GDPR