Temadag om overfladevand og § 8

18.4.2016

Arr: Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
Sted: Lokale 7, hos Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle
Tilmelding Skriv en mail til nit@regioner.dk, med navn(e) og mail adresse(r) . Deadline er fredag den 8. april. Skulle der komme for mange tilmeldinger, vil pladserne blive fordelt ligeligt mellem de fem regioner og med fokus på temadagens målgruppe.

Materialer

Klik for at hente

GDPR