Temadag om forureningssager og overfladenær geologi

23.11.2016

Arr: Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
Sted: Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø