Kursus i råstoffer og geologi

4.9.2018 - 5.9.2018

Arr: Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
Sted: Norddjurs Kursus- og Mødested, Havet 24a, 8585 Glesborg