Kortlægnings-erfa-møde

25.5.2022

Arr: Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
Sted: Skejby Hospital, Aarhus