Billede
7. december 2023
Af: Julie Kofoed, seniorkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

ATV Jord og Grundvand fejrer 40 års jubilæum med ny hvidbog

En ny hvidbog med titlen "Fremtidens drikkevand: Hvordan sikrer vi rent drikkevand til kommende generationer?" sætter spot på udfordringerne.

I hvidbogen peger 12 eksperter på de ting, der skal til for at sikre fremtidens drikkevand. Hvidbogen kommer vidt omkring i mange aspekter af grundvandsbeskyttelsen og peger sammenfattende på fire områder:

  • Bedre regulering af kemikalier og pesticider
  • Arealbeskyttelse
  • Afværge af forureningskilder 
  • Avanceret vandrensning på vandværkerne

Forfatterne påpeger også, at det er nødvendigt, at alle fire indsatser sammentænkes og sker parallelt.

Du kan læse hele hvidbogen på ATV Jord og Grundvands hjemmeside.

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/atv-jord-og-grundvand-fejrer-40-aars-jubilaeum-med-ny-hvidbog

Tilgængelighedserklæring