Billede
5. marts 2024
Af: Kit Jespersen

Drikkevandsudspil - Danske Regioners anbefalinger til en sammenhængende beskyttelse af vores drikkevand

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet.

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.
I Danmark har vi rigeligt med rent grundvand, og vi behøver ikke rense det, før vi drikker det. Sådan har det lydt i mange år, men fortællingen om det rene, danske grundvand er under massivt pres.

Mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er i dag forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Og i mere end hver 10. drikkevandsboring er forureningen over grænseværdien.

Det fremgår af et nyt drikkevandsudspil, som Danske Regioner netop har sendt til miljøminister Magnus Heunicke. Her lægger regionerne ikke skjul på, at forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt.

Danske Regioner anbefaler at styrke indsatsen for at beskytte vores drikkevand med:

  • Overblik over grundvandsressourcen og en fælles, bæredygtig regional plan, som udarbejdes af regionerne i samarbejde med kommuner og forsyninger.
  • Et samlet overblik over alle forureningskilder i de grundvandsdannende oplande og en koordineret indsats.
  • Regionale kompetencecentre hjælper kommuner og forsyninger.

Læs hele Danske Regioners drikkevandsudspil Vores drikkevand er truet

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/drikkevandsudspil-danske-regioners-anbefalinger-til-en-sammenhaengende-beskyttelse-af-vores-drikkevand

Tilgængelighedserklæring