Billede
5. marts 2024
Af: Julie Kofoed

GRUMO-rapport for 1989-2022 er nu tilgængelig

Årets statusrapport fra Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2022 er nu tilgængelig.

Grundvandsressourcen overvåges, så der kan foretages en løbende vurdering af den generelle vandbalance med henblik på en bæredygtig udnyttelse af den tilgængelige vandressource. 

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser og oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand. 

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat, grundvandets redoxforhold, pesticider, PFAS samt for vandforbruget og det nationale pejleprogram. Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer som vandforsyningsboringer.

Læs rapport og tilhørende bilag her.

GDPR