Billede
Sporstof forsøg i Mølleåen. Forsøget simulerede forurenet grundvands spredning i et vandløb og blev udført af DTU i maj 2020. - Foto: Region Hovedstaden
23. januar 2024
Af: Kit Jespersen

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

De fem regioner har efter aftale med Miljøministeriet i 2021-2022 gennemført feltundersøgelser af knap 400 jordforureningers påvirkning af nærliggende overfladevand med miljøfarlige, forurenende stoffer (MFS).

De knap 400 jordforureninger blev udvalgt blandt godt 1.200 risikolokaliteter, som tidligere var udpeget ved risikoscreeninger. 

Det overordnende formål med feltundersøgelserne har været at afklare, om de undersøgte jordforureninger påvirker overfladevand negativt og herefter gennemføre en landsdækkende erfaringsopsamling ud fra de mange data. 

Resultaterne af de mange undersøgelser er sammenfattet i nedenstående rapport. 

Jordforureningers påvirkning af overfladevand

GDPR