Billede
Foto: Julie Kofoed
5. marts 2024
Af: Julie Kofoed

KIS - nyt Videncenter i Flandern

I efteråret 2023 så et nyt Videncenter dagens lys i Flandern. Det er myndigheder, vidensinstitutioner og virksomheder, der er gået sammen om det nye Videnscenter, som skal samle indsatserne for at finde innovative oprensningsløsninger for bl.a. PFAS.

Tackling PFAS Pollution

I Flandern har man, som mange andre steder, fået øjnene op for, at vi står over for en særlig udfordring med PFAS. I anledning af, at Belgien har EU-formandskabet i foråret 2024, havde man derfor inviteret en lang række interessenter fra hele Europa til workshop i Antwerpen i starten af februar 2024. 

Målet med workshoppen var at dele erfaringer og få italesat problematikker omkring PFAS både i relation til regulering og tekniske løsninger. Arrangørerne har lavet en lille video om arrangementet, som kan ses her.

Knowledge center for Innovative remediation Solutions (KIS)

På workshoppens dag 2 blev Flanderns nye Videncenter præsenteret. Ikke mindre end tre myndigheder i Flandern indgår i Videnscenteret:  OVAM (den offentlige affaldsmyndighed i Flandern), VVM (Flanderns Miljøstyrelse) og Departement Omgeving (Flanderns Miljøministerie). 

Derudover indgår tre vidensinstitutioner: Universiteterne i Antwerpen og Hasselt samt VITO (Flanderns Institution for Teknologiske Undersøgelser).

Endelig deltager en lang række større eller mindre virksomheder i samarbejdet, ligesom der også indgår tre virksomhedssammenslutninger.

Der følger penge med

Der er ikke kun tale om et Videncenter til indsamling og udbredelse af viden om oprensningsteknologier. Målet for Videncenteret er at accelerere udvikling af de innovative løsninger, der kan hjælpe med rensning af meget problematiske stoffer fra jord, vand og luft. I første omgang har videnscenteret særligt fokus på PFAS, men på sigt vil de også arbejde med andre "substances of very high concern" (SVHC). 

Videncenteret ser på både tekniske, økonomiske og sociale aspekter af forurening og har fokus på, at de løsninger, der udvikles, bliver implementerbare.

Det første udbud er netop udsendt. Her kan virksomheder med en juridisk enhed i Flandern byde ind med projekter frem til 27. marts 2024.

Det samlede budget i det første udbud er på ca. 2,6 mio. euro (ca. 19,4 mio. kr.). Til de enkelte projekter kan der ydes en støtte på op til 450.000 euro (ca. 3,3 mio. kr.). 

Billede
Medlemmer af "KIS" - Foto: Julie Kofoed

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/kis-nyt-videncenter-i-flandern

Tilgængelighedserklæring