Billede
Korsør Brandskole - Foto: Julie Kofoed
22. september 2023
Af: Bente Villumsen

LEDER: Udvikling bliver bedst i samarbejde

Det er ikke så tit, man begejstres for noget så prosaisk som en ny bekendtgørelse.

Men den 15. september 2023 havde vi god grund til begejstring, da den nye version af Bekendtgørelse om tilskud til regionsrådets oprensning af generationsforureninger m.v. (retsinformation.dk) trådte i kraft. Det lille ”m.v.” dækker over, at bekendtgørelsen nu som noget nyt også giver rammer for tilskud til PFAS-demonstrationsprojekter.

Partierne bag Finansloven for 2023 aftalte i april at afsætte i alt 10 mio. kr. i 2023 til gennemførelse af et eller flere demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS-forureninger. Aftalepartierne var enige om, at der er behov for at sætte skub i udviklingen af effektive teknologier til oprensning. På baggrund af de gode erfaringer med tilskudsordningen for generationsforureninger valgte regeringen at udmønte midlerne gennem regionerne.

Hvordan kan fem regioner dele 10 mio. kr. til ”et eller flere demonstrationsprojekter”? Det lyder svært, men det tætte samarbejde mellem regionernes fagfolk giver løsningen. Siden vi blev bekendt med planerne, har en gruppe af fagfolk på tværs af regionerne drøftet, hvor vi mest mangler teknologier til oprensning, og hvordan et eller flere projekter bedst kan give værdi til alle regioner i arbejdet med at bekæmpe PFAS-forureninger.

Arbejdsgruppen er enige om, at der er mange gode initiativer i forhold til rensning af vand. Her er der mange aktører, og vi kan se, at der er mange lovende teknologier i spil. Anderledes ser det ud for jord – her har vi i dag reelt kun mulighed for at køre jorden til behandling på Fortums anlæg ved Nyborg. Det er en dyr løsning med lav kapacitet og høj klimabelastning, også fordi det ofte indebærer lang transport. Allerede i dag er der udfordringer med at komme af med PFAS-forurenet borejord, og når vi skal i gang med oprensning, kan vi hurtigt se bunden af værktøjskassen. Derfor kommer vi til at udbyde projekter om rensning af PFAS-forurenet jord.

Men hvor skal projektet så gennemføres? Det har arbejdsgruppen også en løsning på. Regionerne har allerede et netværk af testsites, som tidligere i år er blevet udvidet med den PFAS-forurenede brandskole i Korsør. Der er allerede flere små og store udviklingsprojekter i gang på grunden, og det er oplagt at bruge den til demonstrationsprojekter for rensning af PFAS-forurenet jord. Det betyder dog ikke, at Region Sjælland står alene med projektet. Regionerne etablerer en projektgruppe omkring demonstrationsprojekterne på tværs, som sikrer, at relevante kompetencer fra alle regioner kan bringes i spil, og at den læring, demonstrationsprojekterne giver, kommer alle til gode.

Derudover er arbejdsgruppen dedikerede til dokumentation og kommunikation af projekterne og resultaterne. Det kommer blandt andet her på hjemmesiden Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (miljoeogressourcer.dk)

 

 

 

GDPR