Billede
27. oktober 2023
Af: Julie Kofoed

Ny GrundRisk-side

VMR lancerer ny GrundRisk-side på hjemmesiden.

GrundRisk er nu taget i brug i regionerne. Blandt andet har en stor del af regionernes ansatte, og de rådgivere der arbejder for regionerne, været på kursus i brugen af GrundRisk.

På den nye side, som kan tilgås via Fokusområder > GrundRisk eller her, kan man finde kursusmateriale og vejledning til GrundRisk. Desuden kan man finde links til det baggrundsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af GrundRisk.

Det er også her, man finder info om, hvordan man kan tilgå GrundRisk, hvis man ikke arbejder på en regionssag. 

Billede

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/ny-grundrisk-side

Tilgængelighedserklæring