Billede
Folkemøde 2023 - Foto: Julie Kofoed
22. september 2023
Af: Julie Kofoed, seniorkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

PFAS var alle vegne

Folkemødet 2023 blev afviklet fra den 15.-17. juni – som altid på Bornholm. Fredag den 16. juni stod særligt i PFAS’ tegn, da der var hele to debatter i Drikkevandsteltet om PFAS og én i Danske Regioners telt, særligt om den kommende PFAS-handlingsplan.

Folkemødet får til tider på puklen for ikke at være særligt folkelig. Men hvad er mere folkeligt end vores alle sammens drikkevand? Det var tydeligt, at publikum havde samme holdning, og debatter om PFAS (og vores drikkevand) trak fulde huse i både Drikkevandsteltet og hos Danske Regioner. Desuden kunne man også høre om PFAS både hos Forbrugerrådet TÆNK og COOP, som begge løftede en folkeoplysningsopgave, når det kommer til PFAS. 

Nyt indspil til PFAS-handlingsplan fra Danske Regioner 

Danske Regioner havde timet udgivelsen af deres nye indspil til den kommende PFAS-handlingsplan med Folkemødets start torsdag den 17. juni. Dermed fik Mads Duedahl, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Klima en unik chance for at tale om og ud fra indspillet i forbindelse med hans deltagelse i debatter om PFAS-handlingsplanen. 

Planen rummer tre hovedoverskrifter: Klar kommunikation om PFAS; Prioritering er nødvendigt samt Forskning og teknologi er en del af løsningen. Hele udspillet kan læses her.

Drikkevandet er truet?

Danske Vandværker og Drikkevandsteltet var værter for en debat om PFAS-handlingsplanen med særligt fokus på drikkevandet. Her deltog Mads Duedahl som repræsentant for Danske Regioner sammen med Susan Münster fra Danske Vandværker, Lasse Frimand Jensen fra DANVA, Mads Helleberg Dorff fra DI Vand samt Anja Philip fra TÆNK. 

Debatten kom hurtigt til at handle meget om, hvorvidt vi i Danmark skal arbejde for et forbud mod PFAS, primært på EU-plan eller også på nationalt plan. Her var der to fløje i panelet, idet nogle holdt på, at med den grænseoverskridende effekt, som PFAS har, giver det mest mening med et EU-forbud. Hvorimod de øvrige mente, at Danmark bør gå forud med et nationalt forbud og som minimum i forbrugerprodukter. 

Forbudsdiskussionen betød desværre mindre tid til at diskutere de andre vigtige forslag, som debattørerne bragte på banen. Det var f.eks. det forbud mod udbringning af spildevandsslam i OSD-områder, som både Danske Vandværker og DANVA ønsker sig. Eller ønsket om, at vi satser massivt på forskning og udvikling i PFAS og dermed skaber potentialet for et nyt eksporteventyr for Danmark. 

PFAS er alle vegne – hvor skal vi sætte ind?

Senere fredag kom turen til Danske Regioners telt. Her bestod panelet af miljømedicinsk forskningsleder Sandra Søgaard Tøttenborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, miljøminister Magnus Heunicke, miljøordfører for SF, Carl Valentin samt Mads Duedahl, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Klima.

Som indledning til debatten gjorde Sandra Søgaard Tøttenborg hele teltet klogere på, hvad vi ved om PFAS og sundhedseffekter og ikke mindst, hvor bekymrede vi som enkeltindivider skal være for PFAS – og det skal vi måske ikke være. Sandra viste blandt andet en figur over indholdet af PFOS i blodet på forskellige forsøgsgrupper i Danmark siden 1990’erne. Figuren viste tydeligt, at indholdet af PFOS i blodet har været kraftigt faldende, siden der blev indført et forbud med PFOS i 2006.

Sandra pointerede desuden, at det vigtigste sted at sætte ind lige nu er at kigge nærmere på de danskere, der er eksponeret for PFAS via deres arbejde. Det er dem, vi skal bekymre os om. Og så skal vi selvfølgelig holde PFAS ude af vores drikkevand. Sandra gjorde opmærksom på, at det varslede ”forbud” mod PFAS fra EU, som miljøministeren taler varmt for, reelt set ikke er et forbud, men et restriktionsforslag. PFAS vil fortsat kunne anvendes i såkaldt ”essentielle anvendelser”.

IMG_0064_4_5
Mads Duedahl, Magnus Heunicke og Carl Valentin i debat. Sandra Søgaard Tøttenborg udlagde fakta.

Ros fra ministeren

Mens Mads Duedahl talte varmt for et delelement i Danske Regioners udspil, der handler om, at Forsvaret skal rydde op efter sig selv, uanset påbudsmulighed, så mente miljøminister Magnus Heunicke, at den stærke PFAS-faglighed, som regionerne ligger inde med, bør fastholdes. Den faglighed, mener han, er i fare, hvis opgaven skal ”deles” med Forsvaret. 

Danske Regioner mener selvsagt ikke, at dette er et problem, men som Mads Duedahl udtrykte det, er regionerne altid villige til at påtage sig opgaver, bare der følger finansiering med. 

Til slut blev publikum spurgt, om en PFAS-handlingsplan skal vedtages i år – det var der bred enighed i teltet om, at den skal. Vi venter derfor nu i spænding på, hvad handlingsplanen kommer til at indeholde. 

Billede

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/pfas-var-alle-vegne

Tilgængelighedserklæring