Billede
7. december 2023
Af: Julie Kofoed, seniorkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionerne vil bruge 10 mio. kr. på demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS

Mandag den 4. december 2023 kom det endelige tilsagn fra Miljøstyrelsen. Regionerne har søgt og fået bevilliget 10 mio. kr. til gennemførelse af PFAS- demonstrationsprojekter.

Midlerne er blevet afsat på finansloven for 2023, og vi er stolte af, at Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har vist regionerne den tillid, at vi selv får lov til at bestemme, hvordan midlerne skal bruges.

Planen er at gennemføre mindst to demonstrationsprojekter for rensning af PFAS-forurenet jord - og det skal selvfølgelig ske på Korsør Brandskole, som er det oplagte testcenter for projekter af denne type. Vi er ikke i tvivl om, at det er på rensning af jord, der virkelig er behov for udvikling, og vi håber, at vi i regionerne kan være med til at få udviklet nogle teknologier, som ikke kun vil komme Danmarks indsats over for PFAS til gavn.

Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem alle fem regioner, så vi sikrer, at den viden, der opnås gennem projektet, kommer alle til gode. De næste måneder vil vi bruge på at forberede konkurrenceudsættelsen af projekterne. Har du eller din virksomhed den helt rette teknologi, der kan bekæmpe PFAS i jord, håber vi meget, at I vil byde ind på projekterne. 

GDPR