Billede
Foto: Bente Villumsen
8. august 2023
Af: Bente Villumsen

Vores drikkevand fortjener en sammenhængende plan for hele landet

Der mangler en samlet plan for fremtidens indvinding af grundvand. Vi bør bruge EU's drikkevandsdirektiv som et springbræt til at sikre en mere sammenhængende grundvandsbeskyttelse. Det skriver Susan Münster og Bente Villumsen i et debatindlæg i Altinget 8. august 2023.

Efter årtiers kortlægning af grundvand og forureningskilder har vi i dag et solidt grundlag for at beskytte grundvandet. Alligevel halter det – vi mangler overblik og sammenhæng i indsatsen. 

Det nye drikkevandsdirektiv er en oplagt ramme for at få en mere sammenhængende forvaltning og beskyttelse af drikkevandet. Det skriver Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, og Bente Villumsen, leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, i et debatindlæg i Altinget den 8. august 2023.

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/vores-drikkevand-fortjener-en-sammenhaengende-plan-for-hele-landet

Tilgængelighedserklæring