Afprøvning af måleudstyr til automatiserede luftmålinger, VAPORSAFE

B. Hoffmark & T.V. Bote (COWI)Afprøvning af måleudstyr til automatiserede luftmålinger, VAPORSAFE

Dette demonstrationsprojekt omhandler automatiserede målinger med udstyret VaporSafe. VaporSafe består af bl.a. en transportabel gaschromotograf, en manifold og et styresystem (software), hvormed der kan gennemføres luftmålinger og analyse af f.eks. klorerede opløsningsmidler i løbet af ganske få minutter direkte på en undersøgelseslokalitet. Systemet muliggør bl.a. at der kan opsættes en automatiseret prøvetagningssekvens med prøvetagning ca. hvert 10 minut, hvor data gemmes i skyen og som derpå er tilgængelige via et online dashboard. 

De gennemførte forsøg med automatiserede målinger har vist at det ud fra udviklingen i luftkoncentrationerne er muligt at:

  • Identificere forskellige kilder/spredningsveje. Konkret har det været muligt under baselinemålingerne at se to forskellige kilder/spredningsveje for henholdsvis
    PCE og cis-DCE, hvor spredningsvejen for cis-DCE er via afløbssystemet, mens PCE i højere grad vurderes at skyldes spredning fra poreluften
    og intern spredning i indeluften.
  • Konstatere pludselige ændringer i forureningens spredningsmønster, i projektet eksemplificeret ved, at det kunne konstateres, at målepunktet på
    gulvafløbet i badeværelset blev åbnet og ikke lukket et døgn efter blowerdoor forsøgene var standset.
  • Vise dynamik i spredningsmønsteret. I projektet er dette konkretiseret ved at udviklingen i poreluftkoncentrationerne som følge af blowerdoor forsøgene viste en sandsynlig diffusionsbegrænset poreluftkoncentration under stuegulvet, mens der ikke sås samme tendens i poreluften under soveværelset.
Forfatter(e)B. Hoffmark & T.V. Bote (COWI)
Udgiver
UdgivelseAfprøvning af måleudstyr til automatiserede luftmålinger, VAPORSAFE
Serie
Udgivet12/10/2023