Magasin, alle numre

BLADET MILJø & RESSOURCER

Magasin

Bladet ”Miljø og Ressourcer” udgives af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. Målgruppen er primært medarbejdere i regioner, kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Indhold

Bladet udkommer på tryk og elektronisk 4 gange om året og indeholder bl.a. aktuelle artikler om administration, ny lovgivning, forskning og nye teknikker inden for jordforurening, grundvand og råstoffer.

Under tidligere udgivelser findes alle blade tilbage til "Nr. 1 2000". 

Abonnement

Du kan abonnere på den elektroniske udgave af bladet via vores e-mail service.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.