Billede
VaporSafe udstyr - Foto: COWI
5. marts 2024
Af: Julie Kofoed

Ny rapport om VaporSafe

COWI har for Region Midtjylland gennemført et demonstrationsprojekt, der vedrører anvendelse af udstyret VaporSafe.

VaporSafe består af bl.a. en transportabel gaschromotograf, en manifold og et styresystem (software), hvormed der kan gennemføres luftmålinger og analyse af f.eks. klorerede opløsningsmidler i løbet af ganske få minutter direkte på en undersøgelseslokalitet. Systemet muliggør bl.a., at der kan opsættes en automatiseret prøvetagningssekvens med prøvetagning ca. hvert 10 minut, hvor data gemmes i skyen, og som derpå er tilgængelige via et online dashboard. 

De gennemførte forsøg med automatiserede målinger har vist, at det ud fra udviklingen i luftkoncentrationerne er muligt at:

  • identificere forskellige kilder/spredningsveje. Konkret har det været muligt under baselinemålingerne at se to forskellige kilder/spredningsveje for henholdsvis
    PCE og cis-DCE, hvor spredningsvejen for cis-DCE er via afløbssystemet, mens PCE i højere grad vurderes at skyldes spredning fra poreluften og intern spredning i indeluften.
  • konstatere pludselige ændringer i forureningens spredningsmønster, i projektet eksemplificeret ved, at det kunne konstateres, at målepunktet på gulvafløbet i badeværelset blev åbnet og ikke lukket et døgn efter blowerdoor-forsøgene var standset.
  • vise dynamik i spredningsmønsteret. I projektet er dette konkretiseret ved, at udviklingen i poreluftkoncentrationerne som følge af blowerdoor-forsøgene viste en sandsynlig diffusionsbegrænset poreluftkoncentration under stuegulvet, mens der ikke sås samme tendens i poreluften under soveværelset.

 

Læs hele rapporten her

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø - T 3529 8100 - [email protected]

https://www.miljoeogressourcer.dk/artikel/ny-rapport-om-vaporsafe

Tilgængelighedserklæring