Prognose for regionernes indsats

07/09-2020

De fem regioner har sammen med Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) udarbejdet en prognose for den fremtidige opgave på jordforureningsområdet. Prognosen omfatter en opgørelse over regionernes opgaver og udgifter i forbindelse med håndtering af jordforurening fra punktkilder.

Se hele prognosen under: Udgivelser - Teknik og Administration Nr. 2 2020.