Ny rapport - Erfaringsbaserede reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeluften, når der er in-situ støbt betondæk

09/02-2023

VMR har udgivet en ny rapport - Erfaringsbaserede reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeluften når der er in-situ støbt betondæk.


Denne erfaringsopsamling sammenstiller erfaringsbaserede reduktionsfaktorer. Sammen med poreluftresultater kan disse anvendes til at estimere poreluftens forureningsbidrag til indeluften i overliggende eksisterende boliger, når bygningens bundplade (terrændæk eller kælderdæk) udgøres af et sammenhængende in-situ støbt betondæk (støbt på stedet og ikke bestående af præfabrikerede elementer). Formålet med projektet er at opdatere og udvide den tidligere erfaringsopsamling, med data fra flere sager, som er blevet undersøgt siden udgivelsen af.

https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/5340/Erfaringsopsamling-Reduktionsfaktorer-Hovedrapport_2023.pdf