Nye Pesticidanalysepakker

26/03-2019

En tværregional arbejdsgruppe har i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS lavet udvidede analysepakker til undersøgelse af jord- og grundvandsprøver udtaget ved pesticidpunktkilder, f.eks. vaskepladser på maskinstationer, landbrug osv.
Der er lavet en gennemgang af alle pesticidstoffer med henblik på at lave udvidede analysepakker, som skal anvendes i en forsøgsperiode på et år, hvorefter det vurderes, om de nuværende analysepakker permanent skal udvides.

Redegørelsen, Vejledning og relevante bilag kan læses her