Ny udgave af PFAS-håndbogen

30/09-2022

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer har nu udgivet den opdaterede version af ”Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser” (PFAS-håndbogen). 

PFAS-håndbogen, som oprindelig blev udgivet i 2018, er nu opdateret med den nyeste viden fra 2022. 

Foruden den nyeste viden om fysisk-kemiske parametre for en lang række PFAS-forbindelser, ny viden om undersøgelses- og analysemetoder, afværgemetoder etc. kan man fx også læse om, hvad man kan gøre for at undgå krydskontaminering af sine prøver (se fx tabel 7.2).

Vi håber, at den nye udgave af PFAS-håndbogen vil være til gavn for de mange aktører, der arbejder med PFAS. 

PFAS-håndbogen kan findes her.