Jordforurening og overfladevand

11/12-2018

 

Siden 2014 har regionerne haft ansvaret for jordforurening, der udgør en risiko for overfladevand og naturområder.

Det har været en spændende – og svær – opgave for regionerne at tage forureninger med risiko for overfladevand ind i porteføljen igen. Lokaliteterne har nemlig samtidig været prøveklud for en standardiseret screening, som er en helt ny måde at arbejde på. It-værktøjet har ikke altid makket ret, og der er opstået mange spørgsmål og arbejdet med mange knaster hen ad vejen. En arbejdsgruppe på tværs af regionerne har koordineret arbejdet, udvekslet erfaringer og holdt løbende møder for at sikre en fælles forståelse og løsning af opgaven. Et skoleeksempel på, hvordan et godt og tæt samarbejde mellem regionerne kan bidrage til en fælles tilgang og fælles løsninger.

Indsatsen har båret frugt - det er lykkedes regionerne at arbejde sig igennem de 35.000 - 40.000 lokaliteter, der skulle screenes, inden for den aftalte tidsfrist ved udgangen af 2018. Som resultatet er der identificeret næsten 1200 lokaliteter, hvor der er behov for en videre indsats. Lidt over halvdelen af disse lokaliteter er kortlagt på V1, resten på V2. På en stor del af lokaliteterne – næsten halvdelen – er der også indsats for grundvand og/eller arealanvendelse. Når forureningerne er undersøgt nærmere og risikovurderet, forventer regionerne, at der er ca. 90 tilbage, som vil kræve en indsats i form af afværge – heraf 33 ”store forureninger”, hvor den samlede indsats koster mere end 10 mio. kr. pr. stk.

Blandt de lokaliteter, der udgør en trussel i forhold til overfladevand, er også tre generationsforureninger på Harboøre Tange, to ved Grindsted og Kærgård Klitplantage samt Collstrupgrunden ved Esrum sø. Generationsforureninger – megasites – kan ikke håndteres tilfredsstillende inden for regionernes budgetter og prioriteringer. Hvis ikke vi gør en særlig indsats, vil disse forureninger blive efterladt til de kommende mange generationer. Derfor har Danske Regioners formandskab i august skrevet til miljø- og fødevareministeren med forslag om, at der oprettes en særlig pulje til at håndtere generationsforureninger. En særlig pulje vil give mulighed for at tilgodese andre hensyn end dem, der fremgår af jordforureningsloven – f.eks. turisme og lokal udvikling – og kunne være afsæt for ny teknologiudvikling. Ministeren har inviteret formandskabet til møde i december, og vi håber, det kan give anledning til et nyt kapitel i historien om, hvordan vi får has på Danmarks største forureninger.

Indtil nu har regionerne finansieret arbejdet med forurening, der udgør en risiko for overfladevand, ved at omprioritere inden for det eksisterende budget. Det var en del af den aftale, der blev indgået med Miljøministeriet tilbage i 2012. En anden del af aftalen var, at økonomien til indsats på lokaliteterne skal forhandles i 2019, og indsatsen påbegyndes i 2020. Med regionernes grundige og seriøse arbejde i kildeopsporingen har vi nu det bedste grundlag for at komme videre.